Антична філософія

Зенон із Кітіона

Серед представників античної культури  виокремлюється значуща постать давньогрецького філософа і основоположника стоїчної  філософської школи Зенона ...