pekalid Симон Пекалід – видатний культурний діяч, філософ, поет  першої половини  ХVІ століття. Народився  приблизно в  1567 році у польському  містечку Олькуш  в родині  місцевого радника.  У  восьмирічному віці  захоплювався  пізнанням  природи, навколишнього світу, людини, Бога. Мав нахил  до філософії, природознавства, мистецтва, особливо  полюбляв історію. Це  дало змогу  Пекаліду виявити себе  як молодого  філософа, поета та історика.  У 1583 році  вступив  до Краківського  університету, який закінчив успішно, отримавши  ступень бакалавра  мистецтва.  Після закінчення Краківського університету  він прибуває до князя В.К. Острозького, де  влаштувався придворним поетом  та  істориком. Неодноразово  приймав участь  у військових походах разом з князем  Василем – Костянтином Острозьким для придушення повстання низового козацтва, яке знаходилося  під керівництвом  Криштофа Косинського, а вже  потім Северина  Наливайка [2].

Історичні  події  цього повстання  Симон Пекалід відобразив  у своїй  поемі «Острозька війна».  Симон  Пекалід  помер  у 1601 році, проживши  лише 25  років.

Він  вперше розробив концепцію  співвідношення  Бога  та світу,  а також Бога та людини. На його думку,  духовне та тілесне, тобто Бог  та людина  повинні  перебувати  в гармонійній єдності. Натомість між  земним та небесним, чуттєвим та надчуттєвим    існує своєрідний міст.

Він вважав,  що повинна  здійснитися якась  реабілітація  тілесної природи самої людини, а тому людська природа повинна наближатися до божественної.  Саму  ж людину, філософ  розглядає   як деяку  гармонійну єдність душі та тіла, тому що  існування душі є неможливим без матерії [1].

Свій життєвий ідеал Симон Пекалід  шукає не  у якомусь самозаглибленні або ж  у внутрішньому вдосконаленню самого себе, а  в  практичній діяльності, самостійній діяльності індивіда в реальному житті. Державу він розглядає  як  деяку  природну організацію людей, які  посідають  важливе місце  у соціально – політичній сфері.

Король  для Пекаліда  є символом  державної єдності, запорукою не лише спокою, але  і зовнішньої безпеки.  Влада для нього постає  як вища політична цінність, оскільки у ній втілюються  національна та державна єдність [3].

Список використаних джерел

  1. Історія філософії на Україні. — К., 1987. — Т. 1. Історія філософії України. Хрестоматія. — К., 1993.
  2. Кашуба М. В., Паславський І. В. Захара І. С Філософія Відродження в Україні. -К., 1990.
  3. Кленович Севастьян. Роксоланія //Українська поезія XVI ст. — К. 1987.

Богдан Стрикалюк

Магістр релігієзнавства