kopiБожество:  Файлообмін (File sharing).

Релігія: копімізм (Kopimism).

Конфесія: Місіонерська Церква Копімізму

(Missionary Church of Kopimism).

Засновник: Ісаак Герсон (Isak Gerson).

Писання: догмати церкви.

Країна виникнення: Королівство Швеція.

Рік заснування: 2010

Місіонерська Церква Копімізму – це товариство, яке виступає за вільний файлообмін, в якому обмін знаннями рахується священим, а саме копіювання – священим обрядом. Копімізм це транскрипція від англійського «copy me» – скопіюй мене. Чи не єдина пародійна релігія, що офіційно визнана державою (в даному випадку урядом Королівства Швеція). Засновник – Герсон – є на даний час духовним лідером. Окрім нього є ще опери – священики Церкви Копімізму. Головні лозунги релігії: «Копіюй та поширюй!», «Нас багато» та «Множення створює велику кількість».

Хоча Файлообмін не можна назвати божеством в традиційному значенні даного слова, але копімісти заявляють про священість інформації. Ось наприклад в догматах церкви сказано:

– інтернет священий[1];

– копіміксування – більш священий вид копіювання, чим просте цифрове копіювання, так як воно збільшує і покращує існуюче різноманіття інформації;

– необхідно випробовувати відчуття поваги до святої святих – інформації.

В копімізмі, як основний символ, використовується Свята Копіраміда (гра слів «копі» та «піраміда»), без якої не відбувається жоден релігійний обряд. Але крім цього додатково використовується ще символ, що пародіює інь-янь, та містить «священні» команди Ctrl+C (копіювати) та Ctrl+V (вставити).

копі-швеція

 Офійцно Місіонерська церква Копімізму заявляє, що її послідовники не вірять в богів та інші надприродні сили, хоча вона і визнана релігією. Із цієї позиції, можна стверджувати, що копімізм – «моністична» або скоріш за все «нетеїстична» релігія.

Наспраді дана конфесія не є ані антирелігійною, і тим більш не атеїстичною. Членство в церкві надає юридичні переваги у використанні, а саме копіюванні інформації без порушення авторських прав. Так як останні захищенні в більшості країн світу, то в разі конфлікту між прихильником копімізму та організацією, що займайється захистом авторських прав, тоді можна зробити посилання на віросповідання і заявити про релігійну нетолерантність.

Як на Автора копімізм явно демонструє поблажки, які суспільство і держава робить релігійним організаціям в тих питанях, на які гостро реагують, якщо це світська організація. Плюс ще стан толерантності на Заході, який набуває нездорових форм.

Решта догматів церкви.

– Копіювати інформацію морально;

– Розповсюджувати інформацію морально;

– Програмні коди законні;

– Копіювання та копіміксування інформації, отриманної від іншої людини, є актом поваги та проявом глибокої поваги копіміста;

– Для того, щоб стати членом співтовариства копімістів, достатньо визнати самого себе копімістом;

– Копіміст зобов’язаний скачати чи отримати іншим способом, а в подальшому і роздрукувати офіційну копію Святої Копіраміди;

– Кожен, хто розділяє філософію копімізму, не в залежності від того чи є він членом Церкви Копімізму чи ні, Церква признає копімістом.

Від Автора статтей «Пропозиція по субстанціях»…

Якщо Фалообмін вважати Субстанцією (Вищою Силою), то її формула виглядала би наступним чином.

Копімісти визнають Імперсональну Субстанцію – Файлообмін – який єдиний (один в своєму роді); не-творець (нічого не створював); іманентний (повністю знаходиться в нашому матеріальну світі); позитивно пізнаваний (пізнається методами науки); апатерналістський (не дбає про світ); ідеальний (так, як є інформацією, то не є матерією) –

[1 Nd Im Po Ap Id]J – ФАЙЛООБМІН (копімістський)

 Дмитрук Андрій

Джерело Вікіпедія


[1] В даному випадку можна провести аналогію до священого пошуковика Google в гуглізмі.