Сіонізм, як релігійно-політична течія Іудаїзму.Сьогодні  мова  піде  про  одну із течій, яка виникла  в  лоні іудаїзму.  Звичайно  мова йде про  таку  течію  як сіонізм.  Що це за  течія,  коли вона  утворена?  Досі  це для нас залишається загадкою. Але ми  намагатимемось підійти як найближче  до  цього питання  і  знайти  відомості  або ж  певні деталі, які пов’язуються  з сіонізмом.

Отож  ця течія в іудаїзмі  походить  від  назви  гори  Сіон,  яка  знаходилася  Єрусалимі  в часи життя Ісуса Христа.  Це  є  політичний рух, його  метою  служить об’єднання  та відродження  єврейського народу  на його історичній Батьківщині – в  самому Ізраїлі, а також вважається  ідеологічною концепцією на основі якої  цей рух засновується.

Ідеологія сіонізму об’єднує  різні по орієнтації рухи  від  ліво – соціалістичних  до  ортодоксально – релігійних.  В часи  Другої  світової  війни (1939 -1945 рр.), сіонізм  був  одним  із  найбільш  великих суспільно – політичних рухів єврейського народу.  Сламе  ж слово «сіонізм»  є похідним  від топоніма Сіон (згідно івриту це слово читається як Ціон),  а Земля Ізраїля  нерідко  називалася  в біблійних  текстах  «дочкою Сіона»,  а єврейський народ   вважався синами Сіона.

З часів  Вавилонського полону (598 – 539 рр. до н.е.)  в діаспорі  для єврейського народу Сіон стає  символом втраченої  Батьківщини.  Він  часто згадується  в релігійних текстах та світській літературі,  особливо  в псалмах  пророка – царя Давида (Псалом 136).  А  у світській літературі, авторство  якої належить  Ієхуді  Галеві  також  згадується про гірку  долю єврейського  народу  і їхній  плач  за втраченою Батьківщиною: «Сіон, невже ти не запитаєш  про долі  в’язнів твоїх..» .

Вже  у другій половині ХІХ століття  семантика цього ж топоніма  була виконана  в назві  палестинофільського руху «Ховевей Ціон».

Сам термін «сіонізм» був вперше  введений  і вжитий раннім  теоретиком сіонізму,  лідером  ортодоксально – релігійного руху «Агудат Ісраель» – Натаном  Бірнбаумом. Вперше  він  з’являється  у 1890 році на сторінках редакційного журналу «Selbstemancipacion», а вже  потім  з травня  1893 р. виходить  під  заголовком «Орган  сіоністів» як назва «партії», яка прагнула  забезпечити  повернення  єврейського народу  в Ерец – Ісраель політичними методами.

До кінця ХІХ ст.  під сіонізмом частіше за все  мали на увазі чи розуміли практичну діяльність, яка направлена  на створення єврейських  сільськогосподарських  поселень  в  Землі  Ізраїль. Першопочатково це слово вживав  Теодор Герцль. Лише після  Першого конгресу  Сіону, який  прийняв Базельську програму, яка поєднала  «політичні та практичні»  аспекти  руху  зі створенням  Сіоністичної  організації  в яку влилося багато  представників Ховевей Ціон – термін  набув сучасного значення.

В деяких джерелах  сіонізм  перш за все  оцінюється  як  національно – визвольний рух єврейського народу  у контексті  європейських   національно – визвольних  рухів  ХІХ століття. Тоді як критики,  оцінюють сіонізм  як вияв  форми  расизму та расової дискримінації. Дуже часто помиляються ,  розуміючи  під сіонізмом будь – який єврейський  рух, що має національний характер.

А тому слід відрізняти  сіонізм від територіалізму, бо  територіалізм  спрямований  прагненням євреїв  мати  свою  державу, але не важливо на якій території. В той час як сіонізм це прагнення  мати свою державу  в Палестині.

Хоча  це не  дуже слушна  думка, так як  на території  Палестини  проживають  араби,  а  вони не дозволять ,  щоб  хтось посягав  на їхню територію.  Тому  на сьогодні  і так  відносини  є досить тісними  та  набувають конфліктного  характеру.

Стрикалюк  Богдан, магістр релігієзнавства.