MitraУ сучасному релігієзнавстві  мало відомо, про таку релігію як мітраїзм. Більшість сучасних науковців подають мітраїзм,  як одну із сект індуїзму та зороастризму. Хоча мітраїзм,  як релігійна самостійна система виник в 1 столітті до. н. е. Варто також зазначити, що культ Мітри – це своєрідний аналог монотеїстичної системи, хоча у більшості мітраїзм у дечому нагадує ранньосередньовічне дуалістичне Маніхейство .

Більшість дослідників припускаються  думки, що культ Мітри вплинув на формування ідей Мані та Маніхейства, а також на ранні ідеї Августина Аврелія.

Термін  « мітраїзм»  походить від назви Бога Мітри .

Скоріше всього Бог Мітра прийшов в Індію, Персію та на Близький Схід разом із арійськими племенами. Варто припустити, що Мітра посідав вагоме місце у пантеоні арійських племен. І пізніше після реформ Заратустри, Мітра посів серйозне місце у зороастрійському релігійному світогляді . Вперше  Бог Мітра згадується у Ріг- веді у ролі Бога – сонця, який є союзником Бога Індри. Пізніше про Мітру ми дізнаємося з  давньоіранських епосів, Авести, а також згадки про це божество можна знайти у  Біблії.

Чому ж культ бога Мітри став самостійним та монотеїстичним у І столітті? Відповідь дуже проста.

По – перше культ Бога- сонця був завжди шанований у античній міфології. Сонце для давніх людей було своєрідним катарсисом життя та смерті. Адже кожного ранку сонце вставало та освічувало світ, а кожної ночі лягало і приходила ніч. Тому для давніх язичників сонце було своєрідним даруванням життя та смерті. По – друге у цей період було широко розповсюджений монотеїстичний світогляд, тому поклоніння єдиному Богові було в тренді серед жителів Римської імперії  першого століття.

Головною причиною чому мітраїзм не став світовою релігією і не переміг християнство –  була  надмірна закритість представників даного культу, а також відсутність догматизації та сакральних книг. Окрім того через свою закритість та таємничість, широкого розповсюдження мітраїзм не мав серед бідних верств населення, які були більшістю у тогочасній Римській імперії . Тому християнство легко виграло боротьбу у мітраїстів, оскільки релігія Христа робила рівними бідних і  багатих,  і була відкритою для всіх, а тому мітраїсіти не мали шансів. Через  декілька століть виникло подібне вчення Мані, яке було своєрідною інтерпретацією мітраїзму.

Потрібно також зауважити, що найбільше поширений мітраїзм був серед римських військових та римських патриціїв . Також культ Бога Мітри був поширений у Вірменії, де через пару століть був повністю викоренений християнством . Сьогодні сучасні археологи знаходять багато римських церков, які були побудовані на місцях храмів бога Мітри. Науковці пояснюють такі вчинки тим, що ранні християнські ієрархи хотіли показати велич християнської релігії та її перемогу над цим культом, тому серед елітних представників мітраїзму багато переходили в християнство .

Сьогодні не відомо, чи   залишилися послідовники культу Мітри у світі. Але сам Бог Мітра і надалі шанується в індуїзмі та зороастризмі .

Ігор Дмитрук