Історія виникнення мазхабів має тісний зв’язок зі сподвижниками Пророка Мухаммада (хай благословить його Аллах). Їх вчення ґрунтуються на Корані і Сунні. Але наші сучасники помиляються, що ці правові школи суперечать Сунні Пророка. У цій статті ми розглянемо виникнення мазхабів.

Як відомо з достовірних джерел, Іслам почався в Мецці, продовжив поширення в Медині. За часів Посланника Аллаха (мир йому і благословення Аллаха) Іслам став з’являтися за межами Саудівської Аравії. Після смерті Пророка сподвижники зробили все для поширення ісламу по всьому світу.

Праведний халіф Умар зробив міста Куфа і Басра головними центрами мусульманського Халіфату. Коли праведний халіф Алі був при владі, центр Халіфату плавно став переміщатися в Ірак. Через смуту жителів Ірак відокремився від Медіни. За часів халіфа Муавії центр Халіфату був переміщений в Дамаск (нинішня Сирія). Але на відміну від Іраку, жителі якого заснували окрему школу в плані розуміння релігії, Дамаск був тісно пов’язаний з Медіною.

Результатом цього стало те, що в світі утворилися дві великі правові ісламські школи: Куфійская (малікітська) і Мединська (ханафітська).

Коли Посланник Аллаха помер, то «плакало 20 тисяч очей». Це означає, що там було 10 тисяч сподвижників.

Молоді сподвижники успадкували від старших те, що заповідав їм Пророк (мир йому і благословення Аллаха). Деякі з них переселилися в Басру, Куфу, Дамаск, Ємен. Вони навчали людей основам релігії. В результаті цього утворилися різні правові школи.

Рання Мединська школа стала малікітскою школою, в основі якої були діяння жителів Медіни, а рання Іракська школа, пізніше ханафітська школа, використовувала широке застосування аналогії. Після малікітського і ханафітського мазхабу, третьою юридичною школою стала школа імама  аш-Шафії.

Останнім офіційним мазхабом став мазхаб імама Ахмада. Варто відзначити, що імам Ахмад в першу чергу був мухаддісом (людина, що знає напам’ять збірники хадісів), а не факіхом. Знання імама хадісів і виведення з них постанов послужило виникненню ханбалітської юридичної школи.

Ті, хто стверджують, що мазхаби суперечать сахабам і не мають нічого спільного з навчаннями сподвижників, не знають історію їх виникнення. Більш того, вони скоюють злочин в ісламі, ганьблячи честь вчених.

Іван Гудзенко