Всі ми живемо в суспільстві. Всі ми складаємо історію. Всі ми можемо її творити. Існує безліч теорій походження держави і в кожній із них основною фігурою виступає людина. Саме людина є її творцем і все це   задля власних потреб,однак однак з іншого боку  лише суспільство здатне накопичувати, зберігати та передавати від покоління до покоління, від людини до людини те, що здобуте як спільним, так і індивідуальним досвідом життєдіяльності: лише в суспільстві можуть виявитися і набути загальної значущості індивідуальні особливості та здібності людини;

Людина як невід’ємна ціннісна одиниця в процесі становлення сучасного суспільства

Лише суспільство здатне розвивати різноманітну людську діяльність одночасно в різних напрямах: лише суспільство здатне ставити перед людиною цілі, завдання, сенси, що перевершують її індивідуальні потреби та бажання: лише суспільство може культивувати деякі надскладні види діяльності, такі, наприклад, як наука, промисловість, містобудівництво,тощо.

В кінці кінців, держава і виховує людину, даючи їй певні моральні норми, цінності та освіту. Відіграє значну роль у становленні людини в державі . З іншого боку, не варто забувати, що пізнає, страждає, відчуває, діє не якесь примарне та знеособлене суспільство, саме жива людина, а тому все перераховане вище має свій сенс лише у відношенні до людини та тоді, коли є людина. А це означає що реальним носієм суспільних процесів та здобутків постає людина, а суспільство виконує функцію людського середовища;

Сучасна людина є продуктом цілої низки взаємодії принципово нових факторів, які утворюють її унікальність та неповторність, що вносять свої корективи в формування її сутності. Так в чому ж особливість сучасної людини:

Інформаційність Людина сучасного типу – це перш за все носій та інтерпретатор величезної кількості інформації . Перед сучасною людиною дуже гостро постає сьогодні питання про засвоєння та адекватне сприйняття інформації, яка ризикує перетворитися на непотрібне сміття. Цінність інформації криється виключно в її засвоєнні та трансформації в знання, в противному випадку користі від неї мінімум. В сучасному інформаційному суспільстві перед людиною питання про адекватність інформації її корисність та повноцінність стоїть  надзвичайно гостро.

Інтелектуальність Сучасна епоха вимагає від людини нових знань та навичок, які переорієнтовують вектор розвитку інтелектуальних можливостей людини. Таким чином зараз з допомогою наукового прогресу людина може самостійно розвиватися інтелектуально. Маючи доступ до інтернету ми маємо доступ до всього що людство накопичувало століттями.

Однак подивившись з іншої сторони вся ця необмежена інформація проявляє в людині формування ліні,навіщо витрачати велику кількість час для створення власного інтелектуального продукту якщо  за декілька хвилин можна знайти уже все готове зроблене кимось до вас.

 

Надмірна індивідуалізація Людина апріорі є індивідуальною, але зловживання цим принципом, що багато в чому характерне для сучасного людства призводить до зневіри в колективних цінностях, Людина одночасно готова і для спільних дій і бачить своє щастя в цьому, але в той самий час матеріальні цінності, влада, положення відіграють рішучу роль тому не дивлячись на соціальну природу людини, ми й досі не можемо створити гармонійнійну систему. Людина має повернути собі колективне відчуття існування, паралельно розвиваючи індивідуалізм, бо в противному випадку, людина ризикує потонути у власному егоцентризмі.

Орієнтація на творчість Креативність та бажання до самореалізації в творчих формах діяльності – одна з найпозитивніших тенденцій сучасного людства, котре все-таки дає змогу говорити, що переорієнтація людських здібностей багато в чому сприяє неординарності мислення та збагаченню творчого потенціалу особистості. В той самий час, при зловживанні подібного підходу, ми ризикуємо виховати генерацію людей, повністю не прилаштованих до рутинної праці.

Формування нових моральних цінностей Те що сучасна людина сьогодні стоїть перед цим питанням це факт і цей процес варто пройти так само як проходили його наші предки., це дійсно є серйозний виклик для сучасної людини, бо формування нової системи цінностей та ідеалів відповідальна справа адже ними буде керуватись не одне покоління, тому сьогодні від кожного з нас залежить, яка система цінностей буде пануючою для людської цивілізації в найближчий час.

Сучасна людина сьогодні дійсно стикається перед цілою низкою проблем та переживає цілу низку перетворень, але варто сказати, що вона й володіє цілим спектром можливостей для  цього .

Сьогоднішнє суспільство далеке від досконалості, але варто зазначити, що воно повністю передає дуальність людської сутності – з одного боку суспільство – це найдосконаліша форма існування людства, котра розкриває можливості до самореалізації, є носієм високо морального суспільного ладу, а з іншого боку є джерелом пригнічення людської гідності, соціальної несправедливості та злочинності.
Така сьогоднішня людина, вона одночасно є двигуном прогресу, який створює робочі місця, займається суспільними проблемами, працює на користь всього суспільства, але в той самий час суспільство диктує умови до виживання, чинить беззаконня і залишає поза своєю увагою слабких та пригнічених.

Отже,  ми можемо побачити, що з одного боку суспільство – це феноменальне впровадження базових людських потреб в спілкуванні, комунікації та взаємодії, за ширмою якої криються багато негативних сторінок людського життя, тому людина як соціальна істота саме в суспільстві розкриває себе з усіх сторін. . З іншого боку, саме це є одним з провідних людських феноменів – ми разом і виключно разом надаємо сенс власному існуванню, людина несумісна з самотністю, відповідно тільки в соціумі людина є людиною і може нею стати.

Ми маємо справжну історичну місію адже  живемо в епоху кардинальних змін  і саме це робить сучасне людство особливим та надзвичайно відповідальним перед всією людською цивілізацію.

Сергій Мархевка