lydynaТематика  є актуальною у наш  час і не до кінця зрозумілою  кожному. У нас відразу виникне питання: що таке Бог?  Що  ми називаємо людиною?   Чи є ці поняття  тотожні один одному, чи взагалі  вони  різні.

Якщо  ми будемо  розглядати  поняття  «Бог», то не випадково у нас виникатимуть  асоціації: небо, сила, розум, дух;  коли ж  візьмемо до прикладу   людину,  то  відразу  помітимо  асоціативну зміну.   Це в першу  чергу пов’язано  з  буттям,  життям, існування, світом, матерією, духом. Бог – найвища  Субстанція, що скеровує потенцію  в людині,  тоді ж як людина є  суб’єктом   пізнання об’єктивного  світу і   намагається  зрозуміти  свою сутність  у світі буття.  Дослідники  біблійної концепції   намагаються  наблизитися  до  правди  і зрештою  зрозуміти,  чи ці відношення людина – Бог або ж навпаки  є  діагональними, діаметрально  прямими  один до одного.

Отже  людина – мислячий суб’єкт, який  відтворює у своїй  уяві  реальну картину  буття світу  і свого існування та дивиться     через призму  божественного.  Бог –  це Вищий Розум, Абсолют,  який  скеровує  всю свою енергію  в  суб’єкт діяльності, намагаючись  схилити  до  добродійності, благих намірів.  Любов  до Бога – це  є справжня філософія  людини.  Оскільки  у  Творцеві – джерелі  добра  ми спостерігаємо  накопичення  відповідних  духовних  і моральних  якостей  як  прямо пропорційних  людині.

Людина  пізнає  Бога  у невербальний спосіб: через розум, серце,  душу, споглядання іконографії, а вже   відкривається  Абсолюту  усіх  речей  у вербальний –  молитовне   спілкування, читання  сакрального тексту Біблії, молитов,  у розмові  з  священнослужителем,  людьми.  Власне усі ці елементи  становлять співвідношення  «людина-Бог»,  «Бог – людина».  Тому  розрив  такого  контакту  приводить  людину  до  небуття,  відчуження  від  духовності,  втрати  себе  у моральному, духовному, соціальному житті.  Причиною  усіх нещасть   є  відлучення  її від  духовного буття, що спричиняє руйнацію  тілесного і духовного  світу.  Тому у християнстві  набув негативної риси  гріх як противага   любові та Божій  істині.

Ми повинні  намагатися зберегти  гармонійне  відношення  між Богом і людиною і навпаки для того, щоб  уникнути  появи  негативних  речей, не властивим нам  самим.

Богдан Стрикалюк