[Альтернативна теорія походження дітей]

Із самого свого часу і аж до наших днів, Теорія біологічної еволюції зазнає несприйняття, як у широких масах, так і критики у багатьох, хоча і не всіх, релігійних та паранормальних колах. Також, у частини людей вона викликає реакцію, типу «не знаю», як у агностиків. Одначе, зі сторони академічних природничих наук вона і досі не була спростована, а, навпаки, частково підтверджена. І, навіть, була прийнята у наукову «сім’ю», під іменем: еволюційна біологія. Зауважу, що початкова теорія Дарвіна-Воллеса зазнала значних змін у світлі генетичних досліджень, і, тому, трансформувалася у Синтетичну теорію еволюції. Попри свої неточності та умовності, Теорія біологічної еволюції, все-таки, і досі є хорошою робочою схемою пояснення розвитку живого на Землі. Але, що-би її просто зрозуміти вже необхідна, хоч якась біологічна освіта, а, ще краще, критичне та аналітичне мислення. А в багатьох сферах вже на практиці використовують надбання даної теорії, як-то медицина, сільське господарство, екологія, хімічна промисловість та, навіть, інформаційні технології.

Як наслідок, заперечувати біологічну еволюцію у справді науковому співтоваристві рівнозначно тому, що би бути сучасним прихильником геоцентризму (Земля – центр світу) чи противником геоїдної (кулястоподібної) форми нашої планети. Опонентами виступають так звані «креаціоністи», частина поглядів яких на наш реальний світ, академічна наука вже давно визнає просто, як «псевдонаукові». Хоча, якщо включити уяву, то конфлікт між еволюцією та творінням можуть доволі легко бути вирішеним. Адже, божество могло просто створити еволюційний процес, подібно тому, як частина віруючих приписує Великий Вибух божому задуму. Ще до Дарвіна, Ламарк запропонував свій варіант біологічної еволюції, хоч вже і спростований, яка при цьому не заперечувала існування Творця. Це називається «еволюційний креаціонізм» і його, до прикладу, офіційно прийняв Ватікан.

Як наслідок, бурхливої, нічим недоказаної та, почасти, агресивної поведінки креаціоністів, виникли пародії на їх вчення. В першу чергу, це – пастафаріянство. Але мова піде не про нього, а про, куди менш, відомих його «братів». Останні зводять до абсурду антиеволюційні аргументи. Пропоную таку схему: спочатку – викладення пародійного [П] аргументу «теорій», а згодом – відповіді-посилання на реальні [Р] твердження креаціоністів проти еволюції. За джерело, взяв скептичний вікі-проект – RationalWiki, який достатньо конкретно, використовуючи логіку та посилання на серйозні наукові дослідження, відповідає на антиеволюційну критику. Безперечно, данні відповіді – не остання інстанція істини, але вони, як мінімум, заслуговують на увагу та розгляд.

І. ЛЕЛЕКІЗМ

Лелекізм (англ. storkism) «стверджує», що насправді дітей приносить Лелека. В російському оригіналі назва «вчення» звучить, як «креаистонизм», тобто обігруються слова «креационизм» та «аист». Науковий лелекізм (англ. scientific storkism) намагається «знайти» наукові докази. А от, Теорія Розумного Приношення (англ. Theory of Intelligent Delivery) «дивиться» на проблему появи дітей ширше, і не виключає додаткові варіанти, як-то знаходження дітей в капусті. Останнє є пародією на Теорію Розумного Задуму. Як Лелекізм, так і Теорія Розумного Приношення протиставляють себе «традиційному» поясненню появи дітей, і зневажливо називають це «Теорією вагітності». Пародійна теорія виникла у російському сегменті RationalWiki.

А тепер перейдемо до деяких їх аргументів проти Теорії вагітності.

[П] Вагітність – це лише теорія! Це не доказано і не має прогнозів (стать дитини не може бути визначена до вагітності). [Р] Еволюція – це лише теорія.

[П] Теорії вагітності змінюються. Колись вчені вважали, що сперматозоїд містить в собі повноцінну людину, як-то в матрьошці. Тоді, як ідея, що дітей приносить Лелека, є незмінною протягом віків. [Р] Еволюційні пояснення схильні до змін, тоді як креаціоністські положення залишаються незмінними.

[П] Згідно другого закону термодинаміки, складні речі перетворюються в прості, але не навпаки. Але при вагітності проста клітина перетворюється в складний організм, який складається із багатьох складних органів та тканин. [Р] Друге начало термодинаміки заперечує еволюцію.

[П] Згідно вагітності, дитина виникає після запліднення однієї із тисяч яйцеклітини одним із сотні мільйонів сперматозоїдом. Крім цього, цей унікальний сперматозоїд повинен вижити у агресивному вагінальному середовищі, знайти яйцеклітину і запліднити її, що саме собою просто неймовірно! [Р] Еволюція настільки неймовірна, що її можна вважати неможливою.

[П] Нам стверджують, що вік дитини складає не менше дев’яти місяців (з моменту передбачуваного запліднення). Але деякі діти вважаються восьми- чи семимісячними. Так вчені можуть стверджувати і про одинадцятимісячних! [Р] Вік скам’янілостей залишається гіпотетичним.

[П] Кожна дитина неспрощувано складна. Але згідно Теорії вагітності, ембріон має двокамерне серце! Яка користь від половини серця, якщо нові структури будуть непридатні, якщо не будуть повністю розроблені? [Р] Деякі системи володіють неспрощуваною складністю.

[П] Невеликі зміни не породжують великих змін. Сперма завжди залишається спермою. [Р] (Собаки при природному відборі залишаються собаками, а не стають новим видом). Малі зміни не викликають великі зміни.

[П] Теорія вагітності провокує перелюбство, порнографію, вона заохочує похіть. Расизм та євгеніка підтримуються завдяки цій псевдонауці. [Р] Еволюція є основою аморального світогляду.

[П] Теорія вагітності не може пояснити нашу свідомість та наш розум. [Р] Еволюція не може пояснити свідомість.

[П] Ніхто не знаходив ніяких перехідних форм між сперматозоїдом та дитиною. Ви коли-небудь бачили сперматозоїд із очима? А ембріона з одним, двома, трьома чи чотирма пальцями? [Р] Перехідних форм немає.

[П] Якщо вчити, що дитина походить із сперми, то і люди будуть вести себе, як сперма. Ви хочете бути нащадком сім’яної рідини? [Р] Ви хочете бути нащадком мавпи?

ІІ. РОЗУМНЕ ПАДІННЯ

Розумне падіння (англ. Intelligent Falling) «пропонує» розглядати гравітаційну теорію, згідно якої фізичні об’єкти притягуються один одного, як фальшивку. На противагу «гравітаціонізму», альтернативна теорія стверджує, що всі тіла завжди падають виключно до волі Бога. Сама назва концепції є пародією на Розумний Задум. Зародився рух на початку 2000-х в американському Usenet`і. Одним із перших його формулювань було те, що інженери враховують тільки фізичну масу тіл, але забувають про «духовну» масу.

Тепер побачимо деякі з їх «тверджень».

[П] Гравітаціонізм просто пропонує вірити, що між тілами існують гравітаційні сили, абсолютно не обґрунтовуючи ці причини. А тому дана теорія просто є релігією. [Р] Еволюція повинна розглядатися, як питання віри.

[П] Гравітаціонізм сьогодні знаходиться у серйозній кризі, бо деякі її аспекти є сумнівними. Це доказує, що вся теорія невірна. [Р] Так, як багато деталей еволюції викликають сумніви у еволюціоністів, сумніватися варто і у всій теорії.

[П] Розумне Падіння пояснює все. Гравітаціонізм багато чого не пояснює. Отже, Теорія Розумного Падіння – вірна. [Р] Проблеми еволюції є доказом творіння.

[П] Ньютонівське вчення про гравітацію, по-природі своїй – атеїстичне та матеріалістичне, тому що за його допомогою богомерзотні невіруючі отримують ще один привід заперечувати чудеса в цьому світі. [Р] Еволюція є атеїстичною.

[П] Всі марксисти були гравітаціоністами. Богом огидні філософи Маркс і Енгельс визнавали вплив Ньютона на науковий світогляд. А так, як гравітаціонізм разом із дарвінізмом – одна із основ марксизму, то вони Творцеві противні. [Р] Дарвінізм надихнув комуністів.

[П] Вчення Розумного Падіння засноване на фактах із Біблії. А, якщо Біблія щось стверджує, то це – істинна. [Р] Креаціонізм, будучи заснованим на Біблії, є праведним.

[П] Теоретики Розумного Падіння, на противагу своїм нечесним опонентам, не пропонують виключити друге вчення із шкільної програми. Просто треба, нарівні із гравітаціонізмом, ввести паралельно і Розумне Падіння, що би учні могли зробити зважене рішення. [Р] Навчання альтернативам.

ІІІ. НЕРОЗУМНИЙ ЗАДУМ

На противагу, як Розумному Задумові, так і еволюціонізму, існує «альтернатива» – Нерозумний Задум (англ. Unintelligent Design, UD), яка набуває форми пародійної релігії. Концепція описується у однойменній книзі за авторством Марка Пераха (англ. Mark Perakh). З однієї сторони, не заперечується акт творіння. Але, одначе, сам план життя був погано продуманий. В підтвердження цього «прихильники» наводять те, що абсолютна більшість видів живого, що існували за всю історію Землі, кінець-кінцями вимерли. А, отже, це доказує їх нежиттєздатність. Як приклад, наводяться слони, адже із двадцяти п’яти викопних дожили до наших днів лише три види.

В інтернет-середовищі прихильники Нерозумного Задуму пародіюють стиль поведінки адептів Розумного Задуму, а саме їх псевдонаукові аргументи. Відомо багато випадків, коли креаціоністи судилися із органами американських штатів, що би еволюція викладалася разом зі своєю альтернативою. І от представники Нерузомного Задуму, а саме Unintelligent Design Network, Inc.; навіть пропонували всім охочим написати в Департамент освіти штату Огайо з вимогою викладати їхнє «вчення» на рівні із еволюцією.

Варто зазначити, що недосконалість живих організмів є одним із доказів правильності еволюції, хоч і невирішальним, як-то генетика. Даний аргумент використовується біологами, хоч і не пародійно, але таки у сатиричному ключі.

Зокрема, американський палеонтолог – Ніл Шабунін, вказує на такі приклади в своїй книзі «Внутрішня риба. Історія людського тіла із найдавніших часів і до наших днів». Там є розділ під назвою «Як нас дістає історія», що показує приклади, як людське тіло, успадкувало ознаки довгого ряду живих істот, від яких ми в результаті і пішли. Серед них:

– тіло людини, як і наших всіх предків, було пристосоване для активного життя. Як наслідок, нашого сучасного неактивного життя: ожиріння, геморой та серцеві захворювання;

– здатність до членороздільної мови має ціну у тому, що ми можемо задихнутися під час харчування чи сну. (І дихання, і травлення здійснюються через горло);

– гикавка, що завдячує нашому походженню від риб, що так повністю і не була адаптована до наземних умов;

– наша здатність до гриж, особливо пахових, є ціною неповного перетворення тіла риби в тіло ссавця;

– мітохондріальні захворювання, це коли йде порушення клітинного дихання, і як наслідок м’язові та психічні розлади. Це взагалі нас пов’язує із бактеріями.

Наступними прикладами може служити книга «Найбільш грандіозне шоу на Землі. Докази еволюції» англійського вченого Річарда Докінза. Там присутній розділ, що так і називається «Нерозумний Задум». Серед них особливо варті уваги наступні:

– зворотний гортанний нерв у ссавців йде від серця до мозку, огинає дугу аорт і повертається до гортані. В результаті нерв проходить набагато довший шлях, аніж це необхідно, і як наслідок аневризма аорти може призводити до паралічу голосових зв’язок. Пояснення знову-таки у «риб’ячому» походженні;

– сліпа пляма – ділянка сітківки без фоторецепторів (реагують на світло) від якої йде зоровий нерв. Як результат, у нервових волокон, що йдуть поверх сітківки, відсутня мієлінова оболонка, що підвищує їх прозорість, але знижує швидкість передачі сигналу.

Зауважу, що це далеко не повний список «недоречностей» у анатомії та фізіології живих істот.

P/S: Якщо вам цікавий серйозний розгляд еволюції з позицій різних наук, логіки та філософії, то Список тверджень креаціоністів, буде вам корисний.

Зібрав матеріал

Дмитрук Андрій

Джерела:

https://rationalwiki.org: Storkism;

http://lurkmore.to: Теория Разумного падения;

https://de.wikipedia.org: Unintelligent Design [нім];

http://www.theshrubbery.com: Unintelligent Design Network, Inc.