Іоанн Росцелін (бл. 1050 – бл.1112).  Народився в родині дрібного  феодала в  місті  Комп’єне. Отримав   чудову  теологічну  освіту.   Він  не тільки  став   представником  течії в схоластиці,  а  й започаткував номіналізм.   Номіналізм став противагою  середньовічному реалізму, як філософське вчення   він   має справу не з   власними іменами  сутностей  таких понять  як   «тварина», «емоція»,   а  з  загальними  іменами предметів , які   називаються  «універсалії»,  нібито переіменовані,  замість  них можна   підставляти  конкретні імена ( замість  загального  ім’я  «людина»  можна вживати  власні імена «Петро», «Анна»  і  т.д. і  т.п..) . Ідеї  номіналізму  були запозичені ним   від ранніх античних   мислителів  – Антисфена, Діогена  Синопського,  від пізнього –  Марціана Капелли, а також від Арістотеля.  Праці  Арістотеля   такі   як  «Метафізика»  зробили поштовх  у номіналізмі Іоанна Росцеліна.  Арістотелівська   метафізика    допомогла  Росцеліну реалізувати себе в житті.  Він  розпочинає викладацьку діяльність   в  Лоше , а потім  в Бретані.  У  цьому місті   відбулася зустріч    викладача Росцеліна  та  П’єра Абеляра.  Абеляр   уважно слухав лекції  Росцеліна , був його  учнем.  Як  викладач Росцелін був  дуже обережним,   висловлюючи  свої теоретичні погляди. Він  засновує   філософську  школу   середньовічного   номіналізму.  Росцелін    формує основні свої   ідеї номіналізму  та застосовує їх у вченні  про   троїчне буття.  На  жаль Католицька церква не поділяла таких думок  мислителя, звинувачуючи його як єретика, а його  вчення  назвала єретичним.

Його  думки  і погляди не повністю збігалися  з католицькою догматикою. Росцелін захищає  раціональні права від сліпого авторитету  Римо  – католицької церкви.  У 1092 р. – осуджений  Собором  в місті Суасон.  Собор наказав  номіналісту  зректися своїх філософських поглядів  та вчення. Хоча  він не зрікся своїх ідей, будучи  звинуваченим  у тритеїзмі,  змушений був тікати з міста. Іоанн  Росцелін помер  в  1122 році.   Творів  не залишилося,  дійшов  лише лист  Росцеліна до П’єра Абеляра.

Богдан  Стрикалюк, магістр  релігієзнавства