guguГуго Сен-Вікторський відомий християнський теолог Католицької церкви, філософ, містик, церковний діяч.

Гуго Сен-Вікторський народився у 1096 році у Саксонії. Гуго походив із графської сімї Блакенбургів. З раннього дитинства Гуго Сен – Вікторський вивчав філософію та теологію. Великий вплив на подальшу життєву долю Гуго Сен-Вікторського зробив його рідний дядько Рейнгард, який був єпископом Хальбрештада. Тому під впливом свого дядька єпископа у 15 років Гуго Сен-Вікторський розпочинає навчатися у духовній семінарії в місті Хальбрештад.

У 1115 році Гуго Сен-Вікторський переїджає до Парижу, де вступає у августинський монастир Сен-Віктора. У Сен-Вікторському монастирі Гуго розпичинає досліджувати античну філософію та Святе Письмо. У келіях Гуго Сен-Вікторський пише велику кількість філософісько-телогічних трактатів на тему систематизації філософії античності. Саме у августіанському монастирі Сен –Віктора Гуго Сен-Вікторський залишається до самої своєї смерті.

У 1120 році Гуго Сен-Вікторський пише свою відому працю «Діскалікон». У цьому творі Гуго систематизує основні філософські поняття античності. У цьому творі Гуго робить паралелі між філософією Аристотеля і схоластичною філософією його попередників. Він вважає, що філософія не може існувати від теології, адже лише теологія навчає істині.

Гуго Сен- Вікторський пише, що філософія є нищою за теологію, адже у філософії потрібно шукати істину, а у теології вона давно є – істиною в теології є Ісус Христос. Також Гуго Сен-Вікторський приділяє велику увагу аскетизму, на його думку аскетизм це своєрідне наближення та пізнання людиною Бога.

У своїх творах Гуго Сен-Вікторський продовжує схоластичну традицію написання діалогічних трактатів, у яких ведеться розмова учителя і учня. Гуго Сен-Вікторський вважав, що такий вид написання текстів є унікальним адже автор виступає як учитель а читач як учень.

Гуго Сен-Вікторський увійшов історію філософії як систематизатор античної філософію та філософії схоластики.

У 1141 році Гуго Сен-Вікторський помирає у монастирі Сен- Віктор.

 БСІД
портал ФІР