У перекладі з санскриту цей термін означає повчання, що застосовується в Дхармі. Іншими словами це повчання на виконання свого релігійного обов’язку, представлене в релігійно-правових трактатах Стародавньої Індії.

Суть правил

Дхармашастри не були представлені в якості склепінь правового законодавства, що зобов’язують до неухильного дотримання. Дані збірники правил пропонувалися всім віруючим як визначального регламенту, що дозволяє орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях. Тут вказані норми поведінки, прийнятні для положення конкретної людини в довколишньому суспільстві.

Основні аспекти

Поняття брахманізму визначали в даних правилах не тільки правову сторону поведінки добропорядної людини. Тут даються настанови також в релігійних і морально-етичних аспектах визначають лінію поведінки людини в різних ситуаціях.

Саме в дхармашастрах найбільш чітко складено вчення, яке висвітлює 4 варни, склад вищих або нижчих каст, а також положення про недоторканість. Велика частина найвідоміших повчань складена в період з 1-го по 4-е століття, де є якнайповніший матеріал, що висвітлює різні аспекти життя суспільства в Стародавній Індії.

Дхармашастри є одними з найцінніших джерел, що представляють літературну спадщину Древньої Індії.

Іван Гудзенко