Народився восени у 1149 році в індійському місті Лахор. Чанд отримує прекрасну освіту, засвоює знання мов, проявляє обізнаність в релігійних гімнах. Він мав неабиякий порив до індійської поезії.

Від раджі Прітхвіраджи  ІІІ Чаухани отримує запрошення аби долучитися до правителя. Пропозиція раджі була сприйнята Бардаєм як добрий жест його волі, а тому відмовити він не міг. Входить у близьке коло спілкування разом із раджею.

Приймає участь у військових діях в Тараїмі проти Мухамеда Гурі, в ході яких раджпутське військо зазнає поразки від тюрків-мусульманів. Правителя Прітхвіраджу схоплюють, а потім страчують за наказом Мухамеда. Останні роки свого життя індійський поет провів в Індії. Прожив п’ятдесят один рік. Чанд Бардай помирає разом з Прітхвіраджею ІІІ у 1200 році. Після себе залишив написану ще за життя  поему «Прітхвірадж».

Чанд склав тисяча чотириста куплетів цієї поеми. Він присвятив цю поему борцю за державність дельському і адмірському правителю Прітхвіраджі ІІІ династії Чаухані проти мусульманських завойовників.

Мало свідчень залишилося про Бардая. Поемою підтверджується одночасне народження Чанда з Прітхвіраджеєю. Для правителя він був як друг, радник та біограф. Дивлячись на кінцеву частину поеми, можна сказати, що  написана його сином – Джалханом.

Поема містить шість тисяч строк та шістдесят дев’ять розділів  з виділеними багаточисельними пізнішими вставними епізодами (згадування про тих, що жили після Бардаї, особливо Чінгісхана, Тімура).  Вона набула популярності в часи правління династії Моголів, при імператорі Акбару.

Усі персонажі даної поеми є історичними, варто також зауважити, що  поетом-панегіриком події сприймаються через призму фантазії, де дія відбувається більше в ідеалізованому, а не в реальному світі. Вишуканості та помпезності поемі надають  низки описів.

У поемі, різні науки та міфології проходять чергування з розповіддю про маєтки  правителя  та його двору, тут відображені битви, тощо.

Чанд Бардай демонструє традиційний еталон поведінки Прітхвіраджі, з притаманним того часу феодально-лицарським уявленням щодо честі, обов’язку, безстрашності. Автор чітко здійснює передання справжніх рис правителя, змальовує героїв, застосовує прийоми, також видно вплив ідеалу народно-поетичної творчості.

Пегас

Поделитесь эмоциями

Супер статья
0
Я доволен
0
Любовь
0
Так себе
0
Глупо
0

Интересно почитать:

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.