Історія

Люблінська унія

Під Люблінською унією розуміється ніщо інше як двостороння угода держав  щодо об’єднання в єдину Річ ...