Історія релігій

СЕМАНТИКА ОБРАЗУ КОНЯ У СНОВИДІННЯХ ТА ПОВІР’ЯХ (ІНДУКТИВНІ ТА РЕДУКТИВНІ КОНОТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНО-МЕНТАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ СЕМІОСФЕРИ)

Анотація. На основі джерельної бази тлумачення українських сновидінь та повір’їв проаналізовано семантичний зміст такого об’єкту ...