Історія філософії

Аксіологія

Поняття «аксіологія»  формується в період античності, набуває актуальності в сьогоденні. Під вказаним терміном слід розуміти ...