Історія релігій

Сьядвада

  Сьядвадою називається доктрина, якою визначається форма постулату в джайністській філософії. Під цим терміном розуміється ...