Соціологія

Соціологія як наука

Термін «соціологія» складається з латинського слова «societas», що означає «суспільство» і древньогрецького слова «logos», що ...