Метафізика Арістотеля

Все більшої популярності набуває  поле   наукового  дослідження  античної філософії. Акцент дослідника ...

Поиск по сайту