Історія філософії

Індукція

Індукція (від латинського inductio-спонукання )- логічний умовивід ,який призводить до отриманні загального висновку базуючись на ...