Історія філософії

Дедукція

Дедукція (від латинського  deductio — висновок)- отримання  конкретних висновків на базі  твердження  певних  узагальнених положень ...
Історія філософії

Індукція

Індукція (від латинського inductio-спонукання )- логічний умовивід ,який призводить до отриманні загального висновку базуючись на ...