індукція

Пізнання  людини є своєрідним  рухом  від незнання  до знання. Тому  першим рівнем  пізнавального процесу людини...

Дедукція (від латинського  deductio – висновок)- отримання  конкретних висновків на базі  твердження  певних ...

Індукція (від латинського inductio-спонукання )- логічний умовивід ,який призводить до отриманні загального висновку...

Поиск по сайту