Історія філософії

Реалізм

Реалізм – (від латинського . realis – дійсний)   напрямок, що визнає  реальність поза свідомістю. Така ...