Історія релігій

Христианская психология – особенности решения проблемы антиномий при реабилитации людей с аддиктивным поведением

 В статті розглянуто питання формування парадигми християнської психології, як одну з складових загальної  психології. Її  ...
Історія релігій

Психологические особенности формирования целеполагания в процессе реабилитации молодежи с аддиктивным поведением на основах христианской психологии

У статті досліджено формування цілісної особистості, здатної взяти на себе відповідальність за свої дії, а ...