Антична філософія

Посідоній

Відноситься до філософів Стародавньої Греції, завдяки якому реформовано стоїцизм. Завдяки ньому відбувся  своєрідний філософський перехід: ...