Антична філософія

Архелай

Архелай давньогрецький філософ, учитель Сократа,  народився приблизно в 510 р. до. н. е поблизу Афін. ...