Армініанство виникло на початку XVII століття в Нідерландах як відповідь на радикальні погляди кальвіністів. Засновником цього вчення був г олландський богослов Яків Арміній .

Через неприйняття основоположних догматів кальвінізму армініани піддавалися гонінням.

Послідовники армініанського  вчення заперечували тезу кальвіністів про безумовну долю. Вважали, що роль людини в порятунку за допомогою віри і добрих справ має велике значення. Переосмислили концепція гріхопадіння: згідно їх ідеї «часткової порочності» людина заплямована  гріхом, але не настільки, щоб вона не могла самостійно прийти до Бога.

Армініанство

Жертва Христа не для обраних, а для всіх. В основі порятунку лежить благодать, але вона не беззастережна: людина може прийняти її і відкинути.

Армініани закликали до терпимості в релігійних суперечках, але кальвіністи були сповнені рішучості розправитися з ними. У 1619 році на Дортському  синоді армініанство було засуджено як єресь, його прихильники зазнали репресій. Армініанський лідер Йохан ван Олденбарневелта був страчений, його найближчий сподвижник Гуго Гроцій засуджений до довічного ув’язнення. Армініани було запропоновано на вибір: каяття чи вигнання.

Армініанство дожило до наших днів: його нечисленні прихильники проживають в основному в Нідерландах.

Іван Гудзенко