Vishnu_scool_uaЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІЖНАРОДНИХ

ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ та ОСНОВ ЗАГАЛЬНОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ім. І.І. МЕЧНИКОВА

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК ТА ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М.П. ДРАГОМАНОВА

За підтримки:

АКАДЕМІЇ СВІДОМОСТІ КРІШНИ (КИЇВ)

УЧБОВО-ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ «ВЕДАНТА» (ДНІПРОПЕТРОВСЬК)

ТЕОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ СВІДОМОСТІ КРІШНИ (ДНІПРОПЕТРОВСЬК)

оголошують

КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

 для студентів, аспірантів, молодих вчених та незалежних дослідників для участі в

IV Міжнародній религієзнавчій  Школі

«ВАЙШНАВСЬКА ТРАДИЦІЯ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ»

13-23 серпня 2014

Київ-Дніпропетровськ

 Головний інформаційний спонсор

Інформаційно-аналітичний інтернет-портал «Релігія в Україні»

 Мета Школи – створення можливостей для обміну досвідом між дослідниками вайшнавізму в Україні та поглиблення знань про цю традицію: вчення, практика, історія та сучасні тенденції. В рамках роботи Школи будуть проведені презентації наукових досліджень учасників, лекції, майстер-класи, тематичні опитування, екскурсії та зустрічі з представниками вайшнавізму.

Організатори беруть на себе витрати з проживання, харчування і переїзду учасників з Дніпропетровська до Києва. Організаційний внесок становить 250 грн.

Для участі в конкурсі необхідно написати наукову роботу. Якщо подана робота буде мати відповідний науковий рівень, її автор буде запрошений для участі в IV Міжнародній молодіжній релігієзнавчій літньій школі «Вайшнавська традиція крізь століття». За результатами конкурсу буде відібрано 20 кращих робіт, автори яких зможуть представити їх під час роботи Школи. Статті будуть опубліковані у збірнику матеріалів Школи.

 

23 серпня 2014р. буде проходити IV Круглий стіл на тему:

«Традиційна ведична культура в сучасному світі» 

Умови для участі в школі:

Для участі необхідно вислати на адресу vaisnava_school@ukr.net наступні документи:

1) Аплікаційну форму до 1 липня.

2) Дослідницьку роботу, оформлену у вигляді статті (неопубліковану раніше) до 20 липня;

Теми робіт:

• Історія вайшнавізму;

• Практика у вайшнавізмі;

• Теологія вайшнавізму;

• Вайшнавізм в індійській культурі;

• Сучасний стан та перспективи розвитку вайшнавізму.

Вимоги до робіт:

Текст роботи повинен бути оформлений у вигляді наукової статті (до 25 000 знаків, включаючи примітки та бібліографію) з метою подальшої її публікації.

Робота (відіслана в електронному вигляді) повинна відповідати таким вимогам: редактор Microsoft Word, формат .doc, .docx. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1.5; інтервал для приміток, бібліографія та анотація – 1,  розмір шрифту для  приміток – 10, формат – А4. Відступи: зверху – 2 см , знизу –2 см, зліва – 2 см, праворуч – 1 см. Таблиці, малюнки та графіки слід розміщувати у відповідному місці.

У верхньому правому куті першої сторінки потрібно вказати Ваше ім’я та прізвище, місто і країну проживання.

Для публікації посилання в тексті повинні бути оформлені таким чином:

[Bhandarkar 2001, 104].

Список літератури слід розмістити в кінці статті з заголовком БІБЛІОГРАФІЯ (по середні), і посилання повинні бути оформлені в наступному вигляді:

?  Антологія літератур Сходу. Упорядкування, вступна стаття та примітки доктора історичних наук, професора А. Ковалівського. – Х.: Видавництво Харківського ордена Трудового червоного прапора державного університету ім. О. М. Горького, 1961. – 452 c.

?  Голоси Стародавньої Індії: антологія давньоіндійської літератури. Перекл. із санскриту [та палі], упорядкування П. Ріттера. Передм. І. Серебрякова. – К.: Дніпро, 1982. – 351 с.

?  Aufrecht Th. Die Hymnen des Rigveda. DritteAuflage. – Berlin: Akademie-Verlag, 1955 (1877). – ZweiterTeil. – Mandala VII–X. – xlviii, 688 s.

?  Beyond Orientalism. The Work of Wilhelm Halbfass and its Impact on Indian and cross-Cultural Studies.Ed. by E. Franco and K. Preisendanz. – Amsterdam–Atlanta: Rodopi, 1997. – Pozna? Studies in the Philosophy of Sciences and Humanities. – Vol. 59. – xxxvi, 673 p.

?  O’Connell J. T. Bengali religions // Encyclopedia of Religion. Ed. in Chief M. Eliade. – N. Y.: Macmillan Publishing Company, L.: Collier Macmillan Publishers, 1987. – Vol. 2. – P. 100–108.

?  Deussen P. Sixty Upanisads of the Veda. – Delhi: MotilalBanarsidass, 2004 (1897). – Vol. I. – xxxiv, 544 p.

?  Frauwallner E. History of Indian Philosophy. Translated from original German into English by B. M. Bedekar. – Delhi: MotilalBanarsidass, 1997. – Vol. I. The Philosophy of the Veda and of the Epic.The Buddha and the Jina.The S?nkhya and the Classical Yoga System. – lii, 401 p.

?  Bhandarkar R. G. Vaisnavism, shaivism and Minor Religious Systems. – New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 2001 (1913). – 167 p.

? Grimes J. A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit terms defined in English. – Albany: State University of New York Press, 1996. – 390 p.

•   Примітки оформляються у вигляді виносок;

•   Ілюстрації (якщо вони є в тексті) слід оформити окремим файлом;

•   Текст повинен бути супроводжений анотацією до 750 символів.

Робочі мови Школи  – українська, російська, англійська.

Додатково на http://vaishnavastudy.com/

 

З питань проведення звертайтесь:

 

Євген Сміцький. Тел.: +38 095 172 73 39, e-mail: evgeniy_smitskiy@list.ru

Ольга Матичак. Тел. : +38 093 670 39 17, e-mail: olga.matychak@gmail.com

З питань робіт звертайтесь:  

Вікторія Бородіна. Тел . +38 050 199 96 65, e-mail: ua.sunrise@gmail.com

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 
Місце роботи, навчання

 

 
Академічний ступінь

 

 
Посада або рік навчання

 

 
Повна поштова адреса наукового чи освітнього закладу (обов’язково поштовий індекс!)

 

 
E-mail

 

 
Контактний телефон

 

 
Тема презентації (роботи)

 

 
Будь ласка, вкажіть, чи потрібно Вам спеціальне обладнання для презентації,

якщо так, то –  яке саме.

 
Будь ласка, вкажіть, чи потрібно Вам

офіційне запрошення.